Hanedan Yemek

Hanedan Yemek

Toplu yemek üretimi ve dağıtımı yapan Hanedan Yemek firmasına ait logo kimliği